Soms loopt het niet zoals je het wilt. Je hond doet dingen die niet passen in je leefwereld. Je hond vertoont probleemgedrag...
Een gedragsprobleem is niet iets wat je pup heeft meegekregen toen hij geboren werd, maar heeft je pup gekregen na verloop van tijd.
Het staat meer buiten de hond, het is geen eigenschap. Er zijn problemen die ontstaan zijn in de omgeving van de hond. Door die problemen verloopt de ontwikkeling nu minder goed. Het probleem is meestal aan een bepaalde situatie verbonden. Het gedragsprobleem wordt gezien als het gevolg van een oorzaak.

'Hond en coach' zoekt samen met je naar de geschikte oplossing.
Eerst maken we een analyse van het probleem. We staan stil bij de hond zijn leefwereld.
Na de analyse maken we een haalbaar plan op. Dit plan is de houvast tijdens de coaching en maakt zo kans op een geslaagde oplossing.

Veel voorkomende problemen:

• Mijn hond springt altijd op
• Mijn hond blaft als hij alleen is
• Mijn hond is zeer onrustig op zijn wandeling
• Mijn hond doet zijn behoefte in huis
• Mijn hond bijt alles stuk
• Mijn hond heeft te veel energie
• ...